Benvinguts al portal de la transparència

L' Ajuntament té com un dels seus objectius estratègics aconseguir un nivell de gestió municipal eficaç, productiu i pròxim a la ciutadania, amb criteris organitzatius innovadors i amb un enfocament integral i transparent a la gestió. El nou portal de transparència municipal s'emmarca dins d'esta estratègia i pretén apropar als ciutadans del municipi tota la informació d'interés que els ajude a conéixer millor la gestió de l'entitat.s

943,18€

Ingressos per habitant

943,18€

Despeses per habitant

6,57€

Despeses per habitant en Educació

24,59€

Despeses per habitant en àrea social

25,96€

Despeses per habitant en Cultura

1.220.472,00€

Pressupostos 2019

Els àmbits de la transparència municipal

El portal de transparencia municipal se enmarca dentro de esta esta estrategia y pretende acercar a los ciudadanos del municipio toda la información de interés que les ayude a conocer mejor la gestión de la entidad

Organització institucional, empleats, plans d'ocupació i programes formatius.

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.

Perfil del contractant, subvencions i convenis.

Planificació urbanística i informacio geogràfica. 

Normes, ordenances, bans i tauler d'anuncis.

Àrea de la dona, patrimoni, enquestes i estudis.

Tauler d'anuncis de l'Ajuntament