Oratge i horaris per a cremar

Oratge

Pots consultar tota la informació de l’oratge a la pàgina web de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i a la pàgina web del 112 Generalitat Valenciana.


Horaris per a cremar

Pots consultar el risc d’incendis forestals a la pàgina web de 112 Generalitat Valenciana.

  • Horaris: es pot cremar tots els dies, des de l'eixida del sol fins a les 13.00 h.
     
  • Horaris d’estiu: es pot cremar tots els, des de l'eixida del sol fins a les 13.00h, es requereix permis de l'Ajuntament.
No es pot cremar quan hi ha dies amb vent, diumenges, festius i dies considerats per la conselleria.

 


De l'1 de juny fins al 30 de setembre, el procediment a seguier per a realitzar cremes serà:

1. Acudir a l'Ajuntament i omplir la sol·licitud.

2. L'agent forestal autoritzarà la crema un dia a la setmana.

3. Amb l'autorització, es pot cremar de dillunhs a dissabte, des de l'eixida del sol fins a les 11 del matí.

No es pot cremar sense autorització de l'agent forestal.