Plenari

Els plenaris de l’Ajuntament de Ròtova es celebren al saló de sessions, al segon pis de l’Ajuntament (Carrer Major, 2, Ròtova). Els anuncis dels plenaris es realitzen mitjançant les xarxes socials i el servei de bans de l’Ajuntament.

Independentment del tipus de plenari (ordinari, extraordinari o extraordinari i urgent), la ciutadania té la possibilitat d’acudir i participar-hi al final del mateix.

Per a donar veracitat al contingut dels plenaris, aquestos són gravats i penjats posteriorment al canal de Youtube de l’Ajuntament.