WiFi

Si necessites accedir a Internet, pots utilitzar el WiFi Gratuït de l’Ajuntament i l’Antiga Sindical

 


- Nom del Wifi: SonaWifi
– No requereix contrasenya