Organització 2019-2023

Saluda de l'Alcaldessa

Comença una etapa de canvis, un nou govern il·lusionat i amb moltes ganes de fer, amb molts projectes futurs dels quals volem que sigues partícip. Representar al meu poble és un orgull i per això vull mostrar una vegada més, la meua intenció de ser una Alcaldessa pròxima a la ciutadania, millorar la convivència, facilitar la vida social i municipal per a veïns i veïnes, així com brindar un major coneixement de *Alcantir a les nombroses persones que ens visiten. Des de l'Ajuntament volem fer més agradable i productiva la visita d'aquesta pàgina que tenim el plaer d'oferir-los, presentant de manera amena, les excel·lències del nostre poble tant als veïns i veïnes, com a la resta de persones que vulguen conéixer millor el nostre Municipi. En ella podràs accedir a tota la informació sobre els diferents esdeveniments que se celebren al llarg de l'any, conéixer a les persones que formem la nova Corporació, les àrees que presideixen i les activitats i projectes que competeixen a cadascuna de les regidories. A més, coneixeràs les notícies més rellevants del nostre poble, i tindràs la possibilitat d'usar la seu electrònica a través de la qual podràs agilitar i realitzar, de manera eficaç i immediata, tràmits administratius sense haver de desplaçar-te fins a les dependències municipals. Volem, a través d'Internet, tindre la possibilitat d'entrar en les seues llars, en les seues empreses, comerços, associacions,…, acostar-nos, encara més, als veïns i veïnes amb la finalitat de convertir *Alcantir en un poble modern i de referència.

“LA TEUA OPINIÓ COMPTE”

La meua més sincera Bienvenida i moltes gràcies a tots i a totes

Júlia Fernández Martínez

Tinents d'Alcaldia

Partits Polítics

Òrgans de Govern

Els principals òrgans de govern de l'Ajuntament de *Alcantir són el Ple de l'Ajuntament i la Junta de Govern Local. A més existeixen en l'organigrama municipal una sèrie d'òrgans destinats a completar l'esquema informatiu i de govern d'aquest. Alguns d'aquests òrgans presenten una entitat purament municipal. En uns altres, la representació de l'Ajuntament s'exerceix a través d'un regidor delegat (consells escolars, territorials, etc... ). D'igual forma, cada Regidoria organitza, de manera periòdica, Comissions Informatives on s'informa els membres de la mateixa dels assumptes de major importància dins de l'activitat quotidiana de l'àrea corresponent. Finalment, un altre dels òrgans complementaris del Consistori el constitueix la Junta de Portaveus, que integra, com el seu nom indica, al portaveu de cada grup polític amb representació a l'Ajuntament, a més de la figura del primer tinent d'alcalde.