Òrgans de Govern

Els principals òrgans de govern de l'Ajuntament de *Alcantir són el Ple de l'Ajuntament i la Junta de Govern Local. A més existeixen en l'organigrama municipal una sèrie d'òrgans destinats a completar l'esquema informatiu i de govern d'aquest. Alguns d'aquests òrgans presenten una entitat purament municipal. En uns altres, la representació de l'Ajuntament s'exerceix a través d'un regidor delegat (consells escolars, territorials, etc... ). D'igual forma, cada Regidoria organitza, de manera periòdica, Comissions Informatives on s'informa els membres de la mateixa dels assumptes de major importància dins de l'activitat quotidiana de l'àrea corresponent. Finalment, un altre dels òrgans complementaris del Consistori el constitueix la Junta de Portaveus, que integra, com el seu nom indica, al portaveu de cada grup polític amb representació a l'Ajuntament, a més de la figura del primer tinent d'alcalde.